Over The Third Party Diary

‘The Third Party Diary’ is een verkenning naar de bedrijvigheid van derden achter websites. Het onderzoek geeft een indicatie van de aanwezigheid van zogenaamde ‘third party elements’ (3pes). Het begrip ‘third party elements’ verwijst naar technieken achter websites die data van bezoekers verzamelen en analyseren, bepaalde functies mogelijk maken (denk aan “share”, “like”, etc.), of data doorsturen naar advertentiebedrijven. De term is afkomstig van de browser plugin Ghostery die een aantal van deze technieken zichtbaar maakt met een eigen classificatiesysteem. Het eerste project van The Third Party Diary is een studie naar het websiteregister van de Rijksoverheid en wordt maandelijks bijgehouden.

Een uitgebreide uitleg over de gebruikte methode is te vinden op deze wiki. In het kort: het websiteregister is met behulp van een online tool, de ‘Tracker Tracker’, ontwikkeld door het Digital Methods Initiative (DMI), gecontroleerd op de aanwezigheid van 3pes. De software maakt hierbij gebruik van het principe van Ghostery. Meer informatie over de tool (bèta) is beschikbaar op de Tracking the Trackers Workshop-pagina van het DMI.

Dit project is een momentopname aangezien websites continu aan veranderingen onderhevig zijn. De resultaten van dit onderzoek zijn daarom eerder te zien als een handvat om verder onderzoek te doen en niet als een definitieve representatie van de aanwezigheid van derden.

Dit dagboek wordt bijgehouden door Lonneke van der Velden, PhD-onderzoeker bij de Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA) en het Digital Methods Initiative (DMI). Haar onderzoek gaat over technieken die surveillance zichtbaar maken.

Contact: lonneke[a]thirdparty.net